BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Budynki, Klimatyzacje - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Klimatyzacje i Systemy Wentylujące

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przekazuje zalecenia NIZP-PZH z dnia 8 maja 2020 r. dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

ZALECENIA DLA ZARZĄDZAJĄCYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI

Zgodnie z 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii powyższy obowiązek obejmuje podejmowanie przez właścicieli, posiadaczy lub zarządzających nieruchomościami działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19:

więcej informacji znajdą państwo na stronie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/