BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Ocena obszarowa wody dla gmin - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Ocena Obszarowa wody dla gmin powiatu elbląskiego

 Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przedstawia oceny obszarowe jakości wody do spożycia w 2017 r. dla Miasta i poszczególnych gmin na terenie Powiatu Elbląskiego. ( oceny w załącznikach poniżej )

Dotyczy to gmin:


Do pobrania