BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Znakowanie posiłków w zakresie alergenów - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2019-06-04

Informacja dot. znakowania posiłków, w tym w zakresie zawartych w nich alergenów

 

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, dania/potrawy podawane w żywieniu zbiorowym zarówno otwartym, jak i zamkniętym traktowane są jako żywność nieopakowana. W tych przypadkach zastosowanie ma art. 44 Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które określa, że w przypadku oferowania produktów spożywczych bez opakowania obowiązkowe jest podanie informacji o alergenach i składnikach powodujących reakcje nietolerancji, które zostały użyte przy wytworzeniu lub przygotowaniu żywności i nadal są obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie. Lista alergenów znajduje się w załączniku II rozporządzenia 1169/2011 (zamieszczona poniżej).

           Informacje na temat alergenów muszą być zawsze przekazywane konsumentom i powinny zostać podane w odniesieniu do każdej potrawy. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, informacje te podaje się w miejscu dostępnym bezpośrednio klientowi, który zamierza dokonać konsumpcji posiłku.

          Zapewni to bezpieczeństwo osób korzystających z zakładów żywienia zbiorowego, a tym samym podmiot wprowadzający żywność do sprzedaży spełni swoje obowiązki w zakresie informowania konsumenta wynikające z przepisów prawa żywnościowego.

          Warto jednocześnie pamiętać, że za nieprzestrzeganie opisanych wyżej zasad grozi kara pieniężna w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.(art. 103.1.1b) c) Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1541 z późn.zm.)

ZAŁĄCZNIK II do rozp. nr 1169/2011

Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:

 1. syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę (1)

 2. maltodekstryn na bazie pszenicy (1)

 3. syropów glukozowych na bazie jęczmienia

 4. zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;

2. Skorupiaki i produkty pochodne;

3. Jaja i produkty pochodne;

4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:

 1. żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;

 2. żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;

6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:

 1. całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego (1);

 2. mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;

 3. fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;

d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;

7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:

 1. serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego,

 2. laktitolu;

8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia),
a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;

9. Seler i produkty pochodne;

10. Gorczyca i produkty pochodne;

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;

12. Dwutlenek siarki i siarczyny wnstężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;

13. Łubin i produkty pochodne;

14. Mięczaki i produkty pochodne.

(1) oraz produkty pochodne, o ile obróbka, jakiej je poddano, najprawdopodobniej nie wpływa na zwiększenie alergenności, ocenionej przez właściwy organ w odniesieniu do produktu, z którego powstały.