BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2017-12-22

 

         Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy będzie realizowała w latach 2018 - 2019 kampanię z cyklu "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy" pod hasłem "Substancje niebezpieczne pod kontrolą". Celem kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu zagrożeniami.

           Szczegółowe informacje na temat prowadzonych działań przez Krajowy Punkt Centralny Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz dostępności materiałów promocyjnych dotyczących kampanii można uzyskać pod numerem telefonu 22 623 36 77. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie    https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns