BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Zapytania ofertowe - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2022-12-22

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 02.12.2022 r. dotyczącego wykonywania usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, pomieszczenia gospodarczego, socjalnego, powielarni oraz archiwum zakładowego wspólnych ciągów komunikacyjnych i windy, znajdujących się w siedzibie PSSE w Elblągu II i IV piętro, półpiętro IV i V, oraz suterenie ( piwnica - archiwum zakładowe ) od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu informuje, że wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Zakład Sprzątania i Estetyzacji "BŁYSK", 82-300 Elbląg ul. 12-go lutego 6

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz jest najkorzystniejsza ze względu na cenę oraz ze względu na jakość świadczonych usług potwierdzonych referencjami.

 

Elbląg 2022-12-22

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 05.12.2022 r. dotyczącego wykonywania usługi w zakresie usług transportowych osób i rzeczy dla PSSE w Elblągu w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu informuje, że wybrano ofertę złożoną przez firmę:

THSU Adam Zwoliński, 82-300 Elbląg ul. Ogólna 52/9

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz jest najkorzystniejsza ze względu na cenę oraz ze względu na jakość świadczonych usług potwierdzonych referencjami.

 

Elbląg 2022-12-22

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 05.12.2022 r. dotyczącego wykonywania usługi w zakresie ochrony mienia w formie monitorowania i ochrony obiektu  dla PSSE w Elblągu w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu informuje, że wybrano ofertę złożoną przez firmę:

"PROMET-SERVICE" spółka z o.o., 82-300 Elbląg ul. Łokietka 119

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz jest najkorzystniejsza ze względu na cenę oraz ze względu na jakość świadczonych usług potwierdzonych referencjami.

Elbląg 2022-12-05

USŁUGA

w zakresie usługi ochrony mienia w formie monitorowania i ochrony obiektu PSSE w Elblągu

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu składa zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi w zakresie ochrony mienia w formie monitorowania i ochrony obiektu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego i warunków jakim ono podlega znajdują się w załącznikach umieszczonym poniżej.

           Termin składania ofert - do dnia 15 grudnia 2022 roku do godziny 14.00, miejsce składania ofert w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 195, III piętro pokój nr 2 - Sekretariat PSSE w Elblągu lub pocztą

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 1843 z poźn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom cytowanej ustawy.

Bliższych informacji udziela Pani Dorota Dąbrowska pod numerem telefonu 55 232 74 31, 55 232 32 60 w dniach pn. - pt. w godzinach 8:00 - 14:00.

Elbląg 2022-12-05

USŁUGA

w zakresie usługi przewozu osób i rzeczy dla PSSE w Elblągu

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu składa zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi w zakresie usługi przewozu osób i rzeczy dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego i warunków jakim ono podlega znajdują się w załącznikach umieszczonym poniżej.

           Termin składania ofert - do dnia 15 grudnia 2022 roku do godziny 14.00, miejsce składania ofert w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 195, III piętro pokój nr 2 - Sekretariat PSSE w Elblągu lub pocztą

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 1843 z poźn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom cytowanej ustawy.

Bliższych informacji udziela Pani Dorota Dąbrowska pod numerem telefonu 55 232 74 31, 55 232 32 60 w dniach pn. - pt. w godzinach 8:00 - 14:00.

 

Elbląg 2022-12-02

USŁUGA

w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych PSSE w Elblągu

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu składa zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego i warunków jakim ono podlega znajdują się w załącznikach umieszczonym poniżej.

           Termin składania ofert - do dnia 15 grudnia 2022 roku do godziny 14.00, miejsce składania ofert w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 195, III piętro pokój nr 2 - Sekretariat PSSE w Elblągu lub pocztą

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 1843 z poźn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom cytowanej ustawy.

Bliższych informacji udziela Pani Dorota Dąbrowska pod numerem telefonu 55 232 74 31, 55 232 32 60 w dniach pn. - pt. w godzinach 8:00 - 14:00.

Elbląg 2021-12-31

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 09.12.2021 r. dotyczącego wykonywania usługi w zakresie ochrony mienia w formie monitorowania i ochrony obiektu  dla PSSE w Elblągu w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu informuje, że wybrano ofertę złożoną przez firmę:

"PROMET-SERVICE" spółka z o.o., 82-300 Elbląg ul. Łokietka 119

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz jest najkorzystniejsza ze względu na cenę oraz ze względu na jakość świadczonych usług potwierdzonych referencjami.

................. informacja podpisana przez Dyrektora PSSE w Elblągu.

 

Elbląg 2021-12-30

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 26.11.2021 r. dotyczącego wykonywania usługi w zakresie usług transportowych osób i rzeczy dla PSSE w Elblągu w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu informuje, że wybrano ofertę złożoną przez firmę:

THSU Adam Zwoliński, 82-300 Elbląg ul. Ogólna 52/9

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz jest najkorzystniejsza ze względu na cenę oraz ze względu na jakość świadczonych usług potwierdzonych referencjami.

Poniżej pełna informacja podpisana przez Dyrektora PSSE w Elblągu.

 

Elbląg 2021-12-20

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 26.11.2021 r. dotyczącego wykonywania usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, pomieszczenia gospodarczego, socjalnego, powielarni oraz archiwum zakładowego wspólnych ciągów komunikacyjnych i windy, znajdujących się w siedzibie PSSE w Elblągu II i IV piętro, półpiętro IV i V, oraz suterenie ( piwnica - archiwum zakładowe ) od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu informuje, że wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Zakład Sprzątania i Estetyzacji "BŁYSK", 82-300 Elbląg ul. 12-go lutego 6

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi formalne oraz jest najkorzystniejsza ze względu na cenę oraz ze względu na jakość świadczonych usług potwierdzonych referencjami.

Poniżej pełna informacja podpisana przez Dyrektora PSSE w Elblągu.

 

Elbląg 2021-12-09

ZAPYTANIE OFERTOWE

w zakresie nadzoru elektronicznego lokalnego systemu monitorowania obiektu

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu składa zapytanie ofertowe na wykonywanie w zakresie nadzoru elektronicznego lokalnego systemu monitorowania  pomieszczeń biurowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego i warunków jakim ono podlega znajdują się w załącznikach umieszczonym poniżej.

           Termin składania ofert - do dnia 24 grudnia 2021 roku do godziny 10.00, miejsce składania ofert w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 195, III piętro pokój nr 2 - Sekretariat PSSE w Elblągu.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2021r poz. 1129 ) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom cytowanej ustawy.

Bliższych informacji udziela Pani Dorota Dąbrowska pod numerem telefonu 55 232 74 31, 55 232 32 60 w dniach pn. - pt. w godzinach 8:00 - 14:00.

Elbląg 2021-11-29

USŁUGA

w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych PSSE w Elblągu

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu składa zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego i warunków jakim ono podlega znajdują się w załącznikach umieszczonym poniżej.

           Termin składania ofert - do dnia 15 grudnia 2021 roku do godziny 10.00, miejsce składania ofert w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 195, III piętro pokój nr 2 - Sekretariat PSSE w Elblągu.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 1843 z poźn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom cytowanej ustawy.

Bliższych informacji udziela Pani Dorota Dąbrowska pod numerem telefonu 55 232 74 31, 55 232 32 60 w dniach pn. - pt. w godzinach 8:00 - 14:00.

Elbląg 2021-11-29

 

USŁUGA TRANSPORTOWA

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu składa zapytanie ofertowe na wykonywania usługi transportowej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego i warunków jakim ono podlega znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej.

           Termin składania ofert - do dnia 15 grudnia 2021 roku do godziny 11.00, miejsce składania ofert w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 195, III piętro pokój nr 2 - Sekretariat PSSE w Elblągu.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 1843 z poźn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom cytowanej ustawy.

Bliższych informacji udziela Pani Dorota Dąbrowska pod numerem telefonu 55 232 74 31, 55 232 32 60 w dniach pn. - pt. w godzinach 8:00 - 14:00.