BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu - Zapytania ofertowe

Elbląg 2020-12-16

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny ofert i w oparciu o kryteria przyjęte w zapytaniu ofertowym wybrano wykonawcę:

Zakład sprzątania i estetyzacji "BŁYSK" 82-300 Elbląg ul. 12-go lutego 12

w załączniku poniżej pełna decyzja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elbląg 2020-12-01

USŁUGA

w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych PSSE w Elblągu

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu składa zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego i warunków jakim ono podlega znajdują się w załącznikach umieszczonym poniżej.

           Termin składania ofert - do dnia 15 grudnia 2020 roku do godziny 10.00, miejsce składania ofert w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 195, III piętro pokój nr 2 - Sekretariat PSSE w Elblągu.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 1843 z poźn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom cytowanej ustawy.

Bliższych informacji udziela Pani Ewa Tomkowicz pod numerem telefonu 55 232 74 31, 55 232 32 60 w dniach pn. - pt. w godzinach 8:00 - 14:00.

Elbląg 2020-12-16

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano oceny ofert i w oparciu o kryteria przyjęte w zapytaniu ofertowym wybrano wykonawcę:

THSU Adam Zwoliński, 82-300 Elbląg ul. Ogólna 52.9

w załączniku poniżej pełna decyzja.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Elbląg 2020-12-01

 

USŁUGA TRANSPORTOWA

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu składa zapytanie ofertowe na wykonywania usługi transportowej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego i warunków jakim ono podlega znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej.

           Termin składania ofert - do dnia 15 grudnia 2020 roku do godziny 11.00, miejsce składania ofert w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 195, III piętro pokój nr 2 - Sekretariat PSSE w Elblągu.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 1843 z poźn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom cytowanej ustawy.

Bliższych informacji udziela Pani Ewa Tomkowicz pod numerem telefonu 55 232 74 31, 55 232 32 60 w dniach pn. - pt. w godzinach 8:00 - 14:00.