BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

WZW-A zakażenie wirusem WZW typu A - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu


Elbląg 2019-04-11

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblagu informuje o zwiększonej w ostatnim czasie w Polsce liczbie przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A (wzw typu A). W okresie od 1 stycznia do 15 września 2017 r. zarejestrowano w Polsce 1426 zachorowań, czyli ponad 50-razy więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. W analogicznym okresie czasu na terenie miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego zanotowano aż 8 zachorowań, gdzie w tym samym czasie w 2016 r. nie stwierdzono takch zachorowań.

Co należy wiedzieć o wzw A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Ludzie są jedynym rezerwuarem tego wirusa. Do zakażenia dochodzi głównie poprzez:

 

 

 • kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem (np. przeniesienie wirusa znajdującego się na rekach nieumytych po wyjściu z toalety);

 • spożycie skażonego pożywienia (np. niemytych owoców) i skażonej wody;

 • kontakt seksualny z osobą zakażoną lub chorą.

       Okres wylęgania choroby (czas od zakazenia do pojawienia się pierwszych objawów) wynosi od 15 do 50 dni (średnio 30). Osoba zakażona może być źródłem zakażenia od 2 do 3 tygodnia przed pojawieniem się objawów oraz do 7 dni po wystąpieniu objawów chorobowych. Wirus znajduje się w kale, ślinie oraz krwi osoby zakażonej. Choroba zaczyna się nagle, a jej przebieg zależy od wieku chorego. Łagodniej przebiega u dzieci, ciężej u dorosłych. Główne objawy to osłabienie, bóle głowy, nudności, wymioty, stany podgorączkowe, bóle stawowe, objawy grypopodobne. Następnie pojawia się najbardziej charakterystyczny i widoczny objaw choroby – żółtaczka (zżółknięcie skóry i twardówek oczu), której może towarzyszyć powiększenie wątroby. Żółtaczka utrzymuje się od 1 do kilku tygodni.

 

ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE:

 

NIESWOISTE DZIAŁANIA OGÓLNOHIGIENICZNE:

 • ZAOPATRZENIE W DOBRĄ POD WZGLĘDEM SANITARNYM WODĘ I ŻYWNOŚĆ,

 • USUWANIE NIECZYSTOŚCI PŁYNYCH I STAŁYCH W SPOSÓB NIEBUDZĄCY OBAW ZAKAŻENIA LUDZI I ŚRODOWISKA,

 • PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY OSOBISTEJ:

 • MYCIE RĄK PO WYJŚCIU Z UBIKACJI

I PRZED PRZYRZĄDZANIEM POSIŁKÓW

 • PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW Z ZACHOWANIEM ZASAD HIGIENY ( właściwa obróbka termiczna potraw, przeprowadzanie zabiegów mycia i dezynfekcji miejsc i sprzętu mogących stanowić źródło zakażenia).

UODPORNIENIE BIERNE:

 • PODANIE GOTOWYCH PRZECIWCIAŁ anty-HAV ( immunoglobulina) DAJE SZYBKIE UZYSKANIE ODPORNOŚCI LECZ KRÓTKOTRWAŁEJ.

UODPORNIENIE CZYNNE:

 

PODSTAWOWY SCHEMAT SZCZEPIEŃ

 • SZCZEPIENIE PRZECIWKO wzw typu A – HAVRIX

 • SZCZEPIENIE 2 DAWKOWE (0, 6-12 miesiąc)

 • SEROKONWERSJA U 100% SZCZEPIONYCH

 • PRZECIWCIAŁA CHRONIĄCE PRZED ZAKAŻENIEM POJAWIAJA SIĘ W 2 TYGODNIE PO PRZYJECIU II DAWKI

 • UTRZYMYWANIE SIĘ MIANA OCHRONNEGO

 • PRZECIWCIAŁ POWYŻEJ 20 LAT,

 • SZCZEPIENIE PRZECIWKO wzw typu A i B – TWINRIX

OBEJMUJE 3 DAWKI.

SZCZEPIENIA PRZECIWKO WZW A ZALECANE S.A. PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

KOMU ZALECANE SĄ SZCZEPIENIA PRZECIWKO wzw typu A lub wzw typu A i B:

OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM W TAKICH SKUPISKACH JAK : PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, ODDZIAŁY SZPITALNE, DOMY OPIEKI, INTERNATY, WIĘZIENIA, KOSZARY,

 • PRACUJĄCYM PRZY PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI I PRZYGOTOWUJĄCYM POSIŁKI,

 • OSOBOM WYJEŻDŻAJĄCYM DO KRAJÓW O WYSOKIEJ ENDEMICZNOŚCI NA WZW A,

 • OSOBOM Z NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA CHOREGO NA WZW A,

 • OSOBOM Z PRZEWLEKŁYM PROCESEM CHOROBOWYM WĄTROBY ZWŁASZCZA W WYNIKU ZAKAŻENIA HBV I HCV,

 • PRACOWNIKOM SŁUŻBY ZDROWIA,

 • PRACOWNIKOM SŁUŻB MIEJSKICH ZWŁASZCZA ZATRUDNIONYM PRZY USUWANIU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I STAŁYCH,

 • MIESZKAŃCOM Z TERENÓW PRZED SPODZIEWANYM WYBUCHEM EPIDEMII WZW A ( zachorowania sporadyczne, awaria systemu wodnokanalizacyjnego)

MIESZKAŃCOM TERENÓW, GDZIE EPIDEMIA ZNAJDUJE SIĘ W POCZĄTKOWEJ FAZIE ROZWOJU.

 

poniżej do pobrania ulotka o WZW-A (objawy, zapobieganie, szczepienia)