BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Wymagania dla gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

 

Elbląg 2091-07-15

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że na chwile obecną Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych jakim powinny odpowiadać obiekty, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej jest na etapie procedowania (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321979/katalog/12599821#12599821). Do czasu ogłoszenia i wejścia w życie ww. aktu prawnego PPIS w Elblągu wskazuje pomocnicze opracowanie pn. "Jak bezpiecznie i higienicznie pracować oraz świadczyć usługi. Poradnik dla gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej".

             Ponadto PPIS w Elblągu podaje poniżej linki do opracowanych przy współpracy z Ministrem Zdrowia Planów Higieny Salonu Kosmetycznego, Salonu Fryzjerskiego i Salonu Tatuażu, celem ułatwienia opracowania procedur higienicznych w Państwa obiektach, które pozwolą utrzymać wysokie standardy higieniczne:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/plan-higieny-dla-salon%C3%B3w-fryzjerskich-1.pdf

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/plan-higieny-dla-salon%C3%B3w-kosmetycznych-1.pdf

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/06/plan-higieny-dla-studi%C3%B3w-tatua%C5%BCy-1.pdf