BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Program "Trzymaj Formę!" - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

 

PROGRAM "TRZYMAJ FORMĘ!"

 

Trwa XV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę!” (2020/2021), którego adresatami są uczniowie szkół podstawowych (klasy V-VIII) oraz ich rodzice i opiekunowie. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości uczestników programu na temat wpływu sposobu odżywiania i aktywności fizycznej na zdrowie jednostki i społeczeństwa. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 

Zalecaną metodą realizacji programu jest metoda projektu, która wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.

Treści programowe

ŻYWIENIE MŁODZIEŻY – zbilansowana dieta

  • Talerz zdrowia – grupy produktów i ich rola w codziennej diecie

  • Rozkład posiłków w ciągu dnia

  • Rola podstawowych składników odżywczych

  • Wartość energetyczna podstawowych składników odżywczych:

– dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży

– zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

– alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej

– zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem:

a/ nadwaga i otyłość

b/ niedobór masy ciała

c/ anoreksja, bulimia

WYBRANE ELEMENTY EDUKACJI KONSUMENCKIEJ

  • Prawa konsumenta

  • Znakowanie produktów żywnościowych

  • Zagadnienia dotyczące ograniczenia marnowania żywności

  • Zagadnienia dotyczące prawidłowego postępowania z żywnością

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

  • Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia

  • Przykłady ćwiczeń z omówieniem metodycznym

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Strony internetowe z informacjami o programie:

Źródła wiedzy o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej:

Cykl filmów „Na Widelcu” o zdrowym odżywianiu dostępny na Warmia Mazury TV:

 

Dodatkowych informacji udziela:

Powiatowy koordynator programu

mł. asystent Izabela Ostasz

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu

tel. 55/232-74-31 (111)

pzioz.psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl

Materiały do pobrania: