BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu - Program "Trzymaj Formę!"

Elbląg, 19.05.2020 r.

ODWOŁANIE DZIAŁAŃ ZW. Z PROGRAMEM ZAPLANOWANYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i w jej konsekwencji zamknięciem placówek oświatowych od dn. 12.03. br., bieżąca edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Trzymaj Formę!" została zawieszona. Założenia programu oraz zaproponowana metoda jego realizacji, jaką jest metoda projektu, wykluczyła zdalną jego realizację. Również, w związku z tym, iż materiały edukacyjne do programu dotarły do WSSE na przełomie grudnia/stycznia, a do szkół trafiły dopiero po feriach zimowych, realizacja bieżącej edycji programu nie była możliwa.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przedłużające się zamknięcie placówek oświatowych, zdecydowano o odwołaniu wszystkich działań związanych z programem "Trzymaj Formę!", zaplanowanych na rok szkolny 2019/2020.

 

PROGRAM "TRZYMAJ FORMĘ!"

 

Trwa XIV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę!” (2019/2020), którego adresatami są uczniowie szkół podstawowych (klasy V-VIII) oraz ich rodzice i opiekunowie. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości uczestników programu na temat wpływu sposobu odżywiania i aktywności fizycznej na zdrowie jednostki i społeczeństwa. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 

Zalecaną metodą realizacji programu jest metoda projektu, która wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły.

Treści programowe

ŻYWIENIE MŁODZIEŻY – zbilansowana dieta

  • Talerz zdrowia – grupy produktów i ich rola w codziennej diecie

  • Rozkład posiłków w ciągu dnia

  • Rola podstawowych składników odżywczych

  • Wartość energetyczna podstawowych składników odżywczych:

– dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży

– zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

– alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej

– zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem:

a/ nadwaga i otyłość

b/ niedobór masy ciała

c/ anoreksja, bulimia

WYBRANE ELEMENTY EDUKACJI KONSUMENCKIEJ

  • Prawa konsumenta

  • Znakowanie produktów żywnościowych

  • Zagadnienia dotyczące ograniczenia marnowania żywności

  • Zagadnienia dotyczące prawidłowego postępowania z żywnością

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

  • Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia

  • Przykłady ćwiczeń z omówieniem metodycznym

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Strony internetowe z informacjami o programie:

Źródła wiedzy o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej:

Cykl filmów „Na Widelcu” o zdrowym odżywianiu dostępny na Warmia Mazury TV:

 

Dodatkowych informacji udziela:

Powiatowy koordynator programu

mł. asystent Izabela Ostasz

Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu

tel. 55/232-74-31 (111)

pzioz.psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl

Materiały do pobrania: