BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sytuacja Epidemiologiczna - Choroby Zakaźne - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Choroby Zakaźne

Elbląg 2017-02-07

AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

CHORÓB ZAKAŹNYCH I ZACHOROWAŃ

NA OBSZARZE MIASTA ELBLĄGA I POWIATU ELBLĄSKIEGO

 

            Państwowy Inspektor Sanitarny w Elblągu w oparciu o informacje Wojewódzkiej StacjąiSanitarno-Epidemiologicznąej w Olsztynie oraz w oparciu o własne statystyki zamieszcza zestawienie wystąpienia przypadków zachorowań na wybrane choroby zakaźne na terenie Miasta Elbląga oraz Powiatu Elbląskiego w roku bieżącym, w porównaniu z sytuacją epidemiologiczną w Województwie Warmińsko-Mazurskim i kraju w tym samym okresie. (Załączniki poniżej)

                      Za lata wcześniejsze zamieszczone są informacje w formie komunikatu rocznego dla każdego roku osobno, natomiast za rok bieżący są zamieszczane komunikaty w cyklu dwutygodniowym.

Komunikaty o zachorowaniach na choroby zakaźne