BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Światowy Dzień WODY - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Światowy Dzień Wody 2019 - 22 MARCA

 

        Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.

 

             

Mając na uwadze, że:

  • Słodka woda to zaledwie ok. 3% zasobów wody na świecie
  • Około 1,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody
  • 3,3 miliarda ludzi mieszka w miastach

Podajemy kilka sposobów na oszczędzanie wody a jest ich mnóstwo. Można skrócić codzienne wizyty pod prysznicem o 60 sekund, przy myciu samochodu używać pistoletu zraszającego, takiego jak w ogrodzie, a przy myciu zębów zakręcać kran.

        Wiele rejonów w Polsce, w tym polskie miasta także cierpią na braki wody – zasoby wody pitnej na 1 mieszkańca w Polsce mamy takie same, jak w Egipcie, a każdego roku z naszych miast do Bałtyku spływa i marnuje się ogromna ilość wody.

        Najważniejszym, jedynym odnawialnym przez przyrodę, źródłem wody do picia jest woda deszczowa. Każdy z nas powinien ją chronić, cenić i szanować - dobrze zagospodarowana będzie służyć każdemu, natomiast niezagospodarowana może spowodować wielkie zagrożenia: powodzie, podtopienia, skażenie środowiska.

Aby nie pojawił się dzień, w którym z kranu nie popłynie woda:

Ratujmy w Polsce deszczówkę!

kolejna metoda pozyskiwania bezcennego płynu to odsalanie wody

Libia - zakład odsalania wody morskiej

      Problemy światowych zasobów wody są przedmiotem uwagi jednego z największych programów naukowych UNESCO – Międzynarodowego Programu Hydrologicznego (IHP), którego celem jest m.in. dokonywanie oceny stanu ekosystemów i zbiorników wodnych świata, a także dystrybucji i wykorzystania zasobów wody pitnej, jak również poprawa zarządzania nimi w rejonach, w których występuje niedobór wody. W rozwoju tego programu Polska ma znaczący udział dzięki pracom Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCOdziałającego od 2006 roku w Łodzi.

 

Celem Światowego Dnia Wody w 2019 r. jest:

  • zwiększenie świadomości ludzi o istnieniu wzajemnych powiązań miedzy wodą energią,
  • pokazanie decydentom, że sfera wody i energii ma ścisłe powiązania i że współpraca tych sektorów może przynieść istotne efekty społeczne i gospodarcze,
  • wskazanie ważnych obszarów współpracy w sektorach wody i energii po 2018 roku.