BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Światowy Dzień Higieny Rąk - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Światowy Dzień Higieny Rąk 2021

Zdrowie jest w twoich rękach

Higiena rąk jest jednym z najskuteczniejszych działań ograniczających rozprzestrzenianie się patogenów i zapobiegających infekcjom, w tym zakażeniom wirusem COVID-19.

Głównym celem Światowego Dnia Higieny Rąk oraz kampanii WHO „SAVE LIVES: Clean Your Hands” jest dążenie do zwiększenia świadomości nt. znaczenia higieny rąk w opiece zdrowotnej oraz „zbliżanie ludzi” w celu wspierania poprawy higieny rąk na całym świecie.

WHO wzywa wszystkich do zainspirowania się globalnym ruchem na rzecz osiągnięcia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (UHC), tj. osiągnięcia lepszego zdrowia i dobrostanu wszystkich ludzi w każdym wieku, w tym dostępu do wysokiej jakości podstawowych usług zdrowotnych i dostępu do bezpiecznych, skutecznych, niedrogich i wysokiej jakości podstawowych leków oraz szczepionek. Zapobieganie i kontrola zakażeń, w tym higiena rąk, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia UHC, ponieważ jest to podejście praktyczne i oparte na dowodach, wykazujące wpływ na jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów na wszystkich poziomach systemu opieki zdrowotnej.

Nie zapominajmy jednak o znaczeniu higieny rąk w życiu codziennym – to przecież najprostsza ochrona przed chorobotwórczymi bakteriami, wirusami, grzybami i pasożytami. Zaleca się myć ręce w następujących sytuacjach:

  • po powrocie do domu z pracy, ze sklepu, ze spceru, po podróży środkami komunikacji miejskiej;
  • przed przygotowywaniem posiłku, w trakcie przygotowywania go i przed samym jedzeniem;
  • po skorzystaniu z toalety;
  • po kontakcie ze zwierzętami i przedmiotami należącymi do nich (kuweta, zabawki, smycz itp.);
  • po kichaniu, kasłaniu, czyszczeniu nosa;
  • przed i po wykonaniu opatrunku na skaleczeniu, ranie, zmianach skórnych;
  • po czynnościach porządkowych, wyniesieniu śmieci;
  • po kontakcie z osobą chorą w domu lub w szpitalu.

Więcej o Światowym Dniu Higieny Rąk 2021 znajdą Państwo na stronie WHO