BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Status prawny - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Status prawny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu (PSSE) posiada statut podmiotu leczniczego finansowanego z budżetu państwa, nadany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z dniem 25 czerwca 2012 roku.

PSSE - jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków 3-go stopnia w zakresie wykonania budżetu państwa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu (PPIS) stanowi organ I instancji w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Organem II instancji w stosunku do PPIS jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie.

Obszarem działania PPIS jest teren powiatu elbląskiego i miasta Elbląga