BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Stan Epidemii - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2020-03-23

WERYFIKACJA OSÓB w KWARANTANNIE

              W celu weryfikacji danych w oświadczeniu o obowiązkowej kwarantannie po przekroczeniu granicy RP, przez pracodawców lub podmioty zobowiązane do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, zgodnie z § 3 ust.6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz.491), wnioski o taką weryfikację należy kierować pocztą elektroniczną na adres psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl . Wnioski takie wymagają uzasadnienia.

               Niezależnie od powyższego, zgodnie z § 2 ust.5, dane uzyskane na granicy od osób, na które nakładany jest obowiązek kwarantanny, udostępniane są także: NFZ, ZUS, KRUS, Wojewoda i Policja

Poniżej tekst rozporządzenia.