BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej

Zadania Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Elblągu wynikają z Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.) polegają na inicjowaniu, organizowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu i nadzorowaniu działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Statutowo realizowane są przedsięwzięcia zmierzające do zaznajomienia społeczeństwa z zasadami higieny i racjonalnego żywienia oraz metodami zapobiegania chorobom, w tym zakaźnym. Jednym z głównych zadań jest pobudzenie społeczeństwa do dbałości o zdrowie. Kierunki działania Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej wynikają z założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych WHO, programów o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, a także z sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu elbląskiego i miasta Elbląga.

Działania skierowane są do: rodziców i opiekunów dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, młodzieży gimnazjów , szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli, wychowawców oraz ochrony zdrowia, policjantów, żołnierzy, pracowników służb więziennych.

Realizowane są następujące programy profilaktyczne:

 • Program "Trzymaj Formę"
 • Program Ograniczenia Zdrowotnych Następnych Palenia Tytoniu w Polsce
 • Program "Bieg po zdrowie"
 • Program profilaktyki zakażeń HIV
 • Akcja "Lekki tornister"
 • Program "Moje dziecko idzie do szkoły"
 • Program "Kleszcz mały czy duży, nic dobrego nie wróży"
 • Program Profilaktyki raka szyjki macicy "Wybierz życie - pierwszy krok"
 • Kampania społeczna "STOP Meningokokom:
 • Akcja "Pierwszy Dzwonek"

Organizowane są działania związane z:

 • profilaktyką uzależnień
 • Światowym Dniem bez tytoniu
 • Dniem rzucania palenia
 • kampanią "Płeć i tytoń"
 • Światowym Dniem Zdrowia
 • Europejskim Dniem Wiedzy o antybiotykach
 • profilaktyką grypy sezonowej
 • propagowaniem higieny osobistej
 • uświadamianiem zagrożeń zdrowotnych wynikających z nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV

Prowadzona jest działalność edukacyjno-szkoleniowa:

 • organizowanie konkursów, punktów informacyjnych oraz imprez prozdrowotnych
 • dystrybucja materiałow edukacyjnych
 • nadzór merytoryczny nad placówkami prowadzącymi działalność oświatowo-zdrowotną
 • współpraca z samorządami lokalnymi, mediami i innymi instytucjami

 

Szczegóły realizacji programów,i działań i możliwością nawiązania współpracy znajdują się w zakładce Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej.