BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Higieny Komunalnej - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Sekcja Higieny Komunalnej

I. Do zakresu działania Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie Higieny Komunalnej należy:

  1. Dążenie do osiągnięcia właściwych norm zdrowotnych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prowadzenie monitoringu jakości tej wody.
  2. Ocena jakości wody w kąpieliskach oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli, wydawanie ocen stanu wody. Informowanie władz lokalnych i społeczeństwa o czystości wód w jeziorach przeznaczonych do rekreacji przed sezonem letnim i w czasie jego trwania.
  3. Kontrola stanu sanitarno-higienicznego oraz ocena stanu wody w basenach kąpielowych.
  4. Nadzór nad obiektami użyteczności publicznej w celu zapobiegania, likwidacji lub minimalizacji wszelkich zagrożeń dla zdrowia użytkowników i osób trzecich, wynikających z eksploatacji tych obiektów.
  5. Opiniowanie materiałów w sprawi organizacji imprez masowych.
  6. Rozpatrywanie skarg i wniosków.