BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Prowadzone rejestry - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Prowadzone Rejestry

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

prowadzi rejestry:

  1. Rejesrt Skarg i Wniosków

  2. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE

  3. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

  4. Rejestr Zakładów podlegających urzędowej kontroli PPIS

  5. Rejestr Chorób Zakaźnych

  6. Rejestr czynników biologicznych

  7. Rejestr nadzorowanych Obiektów

  8. Rejestr Środków spożywczych wycofanych ze sprzedaży

  9. Rejestr wydanych zaświadczeń na środki transportu

10. Rejestr Spełniania Warunków Sanitarnych przez punkty sprzedaży alkoholu

11. Rejestr wystawionych Opinii i Zaswiadczeń

12. Rejestr kontroli

13. Rejestr decyzji administarcyjnych

14. Rejestr Zleceń i Faktur

15. Rejestr Mandatów

16. Rejestr postanowień o nałożeniu grzywny

17. Rejestr wydanych upomnień

18. Rejestr Interwencji