BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Program Przedszkolny "Czyste powietrze wokół Nas" - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Typuniu w Polsce, realizuje od roku 2009 

PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

 

Czyste Powietrze Wokół Nas

 

                                                                                       

Program adresowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat oraz ich rodziców

        Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci dotyczących radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe to :

  • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. 
  • Wykształcenie umiejętności rozróżnienia dymu papierosowego wśród innych dymów.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na problem szkodliwości dymu papierosowego.
  • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

         Program  dostosowany jest do  rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Partnerami programu na poziomie krajowym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. 

           Program realizowany jest od roku szkolnego 2008/2009.