BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Konkurs "WIEM CO JEM" - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg, 03.03.2020 r.

Konkurs Wiedzy „Wiem, co jem”

w roku 2020

 

Z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, dnia 02 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 15 w Elblągu odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy „Wiem, co jem”, skierowany do uczniów VII i VIII klas podstawowych realizujących Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”. Jego zadaniem było pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka oraz kształtowanie zmian zachowań związanych z prawidłowym żywieniem i aktywnością fizyczną.

Do konkursu przystąpiło 29 uczniów z 11 szkół. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 35 pytań zamkniętych. Spośród uczestników wybrano 3 laureatów.

I MIEJSCE: Aleksandra Kidawa – Szkoła Podstawowa Nr 25 w Elblągu

II MIEJSCE: Dagmara Beksa - Szkoła Podstawowa Nr 16 w Elblągu

III MIEJSCE: Anna Tomaszewska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym

Finaliści konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Szczegółowe wyniki konkursu (liczba uzyskanych punktów) dostępne są wyłącznie dla uczestników konkursu oraz ich nauczycieli przygotowujących, 

pod numerem telefonu: 55 232-74-31 (w.111)

Konkurs wiedzy "Wiem, co jem"

w roku 2020

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu zaprasza uczniów szkół realizujących program edukacyjny „Trzymaj Formę!” do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy „Wiem, co jem”, który odbędzie się dnia 2 marca 2020 r. o godzinie 1100 w Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Modlińskiej 39 w Elblągu. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” dla uczniów VII-VIII klas podstawowych.

Kartę zgłoszenia szkoły oraz zgody na udział w konkursie należy przesłać do 22.02.2020 r. w wersji papierowej na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu, ul. Królewiecka 195 lub w wersji elektronicznej (skan) na adres e-mail: pzioz.psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl (szczegóły zgłaszania uczniów do konkursu znajdują się w regulaminie).

Regulamin oraz niezbędne dokumenty do pobrania poniżej:


Elbląg, 18.03.2019 r.

 

Konkurs wiedzy „Wiem, co jem”

w roku 2019

             

            Z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, dnia 15 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 15 w Elblągu odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy „Wiem, co jem”, skierowany do uczniów VII i VIII klas podstawowych oraz III klas gimnazjalnych, realizujących Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”. Jego zadaniem było pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka oraz kształtowanie zmian zachowań związanych z prawidłowym żywieniem i aktywnością fizyczną.

Do konkursu przystąpiło 30 uczniów z 10 szkół. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 35 pytań zamkniętych. Spośród uczestników wybrano 3 laureatów.

I MIEJSCE: Julia Perkowska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym

II MIEJSCE: Aleksandra Kidawa - Szkoła Podstawowa Nr 25 w Elblągu

III MIEJSCE: Zuzanna Grzymowicz – Gimnazjum Nr 6 w Elblągu

Finaliści konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację „HUTENA”,  Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Stowarzyszenie „WYJŚCIE” oraz Oddział Rejonowy PCK w Elblągu.

 

Szczegółowe wyniki konkursu (liczba uzyskanych punktów) dostępne są wyłącznie dla uczestników konkursu oraz ich nauczycieli przygotowujących,

pod numerem telefonu: 55 232-74-31 (w.111)