BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Program "Bieg po zdrowie" - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”

          W tym roku szkolnym kontynuujemy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do dzieci z IV klas szkół podstawowych, a więc w wieku 9-10 lat. Program powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. I edycja programu obejmie do 20% szkół podstawowych w Polsce.
        Według badań HBSC z 2010 r. dzieci po raz pierwszy sięgają po papierosy już w wieku 11 lat i poniżej (13,1%). Okres krytyczny, kiedy uczniowie próbują rożnych używek, przypada na przedział 9–10 lat. Dlatego też powstał program skierowany do 9-10 latków, czyli grupy wiekowej będącej tuż przed inicjacją tytoniową. Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
         Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty, jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poszczególnych tematów.
         Program jest skierowany także do rodziców lub opiekunów uczniów, gdyż jak wskazują badania naukowe, zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.
Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:
 • · podręcznik dla nauczyciela;
 • · zeszyt ćwiczeń dla ucznia;
 • · plakaty;
 • · ulotkę informacyjną dla rodziców;
 • · filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.
        Wsparciem w realizacji programu jest cykl filmów edukacyjnych, nagrany przez Główny Inspektorat Sanitarny wraz z ekspertami z dziedziny psychologii oraz autorami programu. Filmy pozwolą na szybkie i łatwe zapoznanie się z programem, poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci, rozwiązanie swoich problemów, poznania sposobów komunikowania się z dzieckiem, radzenia sobie z uzależnieniami dzieci, a także skłonią do refleksji.
 • Bieg po zdrowie - Dobry kontakt z dzieckiem to podstawa!
 • Bieg po zdrowie - palenie a potrzeby
 • Bieg po zdrowie - Palenie a wartości
 • Bieg po zdrowie - rzucam palenie. Jak to zrobić
 • Bieg po zdrowie - styl w jakim wychowujesz dziecko ma znaczenie!
 • Bieg po zdrowie - Założenia programu
Te i inne filmy są dostępne na kanale YouTube. KANAŁ YOUTUBE.

 • pdf podrecznik.pdf - Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej - podręcznik