BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Ostrzeżenia Publiczne - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia - Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności

Ostrzeżenia te są powiadomieniami o żywności, która może potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, kierowanymi do opinii publicznej, przygotowywanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny zgodnie z artykułem 10 rozporządzenia (WE) nr 178/2002. Główny Inspektorat Sanitarny będzie informował opinię publiczną, gdy zaistnieją jakiekolwiek podejrzenia, że dana żywność może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W informacjach Główny Inspektorat Sanitarny będzie podawał nazwę takiej żywności określając jej rodzaj, charakterystykę podejrzewanego zagrożenia oraz środki podjęte lub, które są planowane w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania ryzyka i całkowitej jego likwidacji.

Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności: https://www.gov.pl/web/gis/ostrzezenia