BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu - Ostrzeżenia Publiczne

Elbląg 2017-10-24

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje iż wszystkie ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności

znajdują się na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/zywnosc/ostrzezenia-publiczne-dot-zywnosci/

ostatnim produktem zgłoszonym jako niebezpieczny lub niezgodny z normami jest:

17-11-2017 Produkt – Smoczki kauczukowe, numer katalogowy 23/103, numer serii CODE 0170614 (kod EAN 5903407231037)

 

Producent – wyprodukowano dla Canpol Sp. z o.o. SKA  

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin ze smoczków kauczukowych.

Wykryty poziom migracji substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin (0.4935 mg/kg) przekracza poziom dozwolony (0,1 mg/kg).

  Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Zgodnie z oświadczeniem producent wdrożył procedurę natychmiastowego wycofania wyrobu z rynku, jednak dotychczasowe działania weryfikacyjne organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie potwierdzają, że wszyscy odbiorcy produktu w Polsce zostali poinformowani.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać produktu wskazanego w ostrzeżeniu. Produkt należy zwrócić do miejsca zakupu lub zniszczyć.