BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Ochrona Danych Osobowych RODO - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem przekazywanych danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu z siedzibą przy ul. Królewieckiej 195; tel. 55-232-74-31 adres mail: sekretariat. psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl
  2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Waldemar Adamowicz, z którym można kontaktować się elektronicznie na mail: informatyk.psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl lub telefonicznie na numer 55-232-74-31 wew. 107
  3. Celem zbierania danych jest realizacja procesu kontaktu, korespondencji i informacji.
  4. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie praz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest świadome i dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania celu określonego w pkt. b). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja tego celu.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami .