BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Oceny okresowe jakości wody - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

         Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przedstawia oceny obszarowe jakości wody do spożycia w 2019 r. dla Miasta i gmin powiatu Elbląskiego