BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Najwyższe Dopuszczalne Stężenia i Natężenia Czynników Szkodliwych - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

 

Elbląg 209-06-25

           Nawiązując do prac Miedzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy przekazujemy komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.

            Tym samym Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego ( o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

Komunikat V

Komunikat VI