BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Kampania "Mam czas rozmawiać" - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

MAM CZAS ROZMAWIAĆ

           Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS przygotowało i realizować będzie kampanię społeczną o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Kampania pod hasłem:, „Mam czas rozmawiać”, jest kontynuacją  Kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS z 2017 roku o tym samym tytule i - podobnie jak ona - będzie oparta na idei promowania międzypokoleniowego dialogu
o zdrowiu rodziny, w tym HIV/AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową.

Model kampanii w roku 2018, kładzie szczególny nacisk na promowanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy matkami a córkami, na temat konieczności testowania w kierunku HIV.

Główne cele kampanii w jej odsłonie na rok 2018 to:

  • upowszechnianie informacji o sposobach zmniejszania ryzyka zakażenia HIV wśród grupy kobiet planujących macierzyństwo oraz będących już w ciąży,
  • zachęcanie do wykonania badań w kierunku HIV, a przez to zwiększenie  odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich,
  • promocja edukacji na temat HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową, aby rozpoczynała się w rodzinie i była dostosowana do wieku i potrzeb odbiorców.

W roku 2018 działania kampanijne zostaną przeprowadzone w dwóch częściach:

  • w czerwcu  2018 r., w dniach 8 -15.06.2018 r.;
  • na przełomie listopada i grudnia 2018 r., w dniach 23-30.11.2018r, (podczas  Europejskiego Tygodnia Testowania), oraz 1.12.2018 r. (podczas Światowego Dnia AIDS).

W ramach działań kampanijnych przygotowano następujące działania:

  • wyprodukowano nowy spot telewizyjny z udziałem znanej aktorki Marii Seweryn;
  • opracowano nowy projekt graficzny plakatu promującego testowanie w kierunku HIV;
  • zaplanowano działania informacyjno-promocyjne w Internecie, które będą prowadzone równolegle do działań medialnych w tradycyjnych mediach. Posty na Facebooku, Instagramie oraz wpisy na blogach uświadomią, dlaczego z bliskimi warto i trzeba rozmawiać o wszystkim;
  • do międzypokoleniowych rozmów o zdrowiu, w tym właśnie o chorobach przenoszonych drogą płciową takich jak HIV, będą zachęcać m.in. spoty emitowane w TVP, komunikacji miejskiej w 15 województwach, sieci kin Helios w całej Polsce oraz na portalach informacyjnych w Internecie, takich jak wp.pl,  gazeta.pl. ineria.pl.;
  • informacje (insert) do gazet regionalnych na terenie całej Polski we wrześniu 2018 r., w formie zaproszeń do odwiedzenia punktów PKD (punktów konsultacyjno-diagnostycznych, których można wykonać test w kierunku HIV anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania), przypomni o badaniach w kierunku HIV.

Więcej informacji an stronie internetowej https://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl/mamczasrozmawiac-2/#mcrlink