BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Kurs klasyfikatora grzybów świeżych - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2022-05-21

              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przekazuje informację otrzymaną od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie sprawie organizowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych
do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy kursu dla kandydatów na klasyfikatora grzybów świeżych, który odbędzie się w dniach 06-08 lipca 2022 r. w Dębowym Dworze w Rudzie Różaneckiej. Informacje dotyczące powyższego kursu zaleca się upowszechnić m.in. wśród osób zainteresowanych przedmiotowym zagadnieniem, wśród zarządców targowisk miejskich itp.

W załączeniu ulotka dotycząca kursu, karta zgłoszenia uczestnictwa.