BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Kontrola zarządcza - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Ja niżej podpisany Marek Jarosz jako Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu

oświadczam, iż:

  • zasoby przydzielone do realizacji jednostki w 2018 roku zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego;
  • w jednostce dokonano identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań na rok 2019
  • w jednostce są ustanowione procedury wewnętrzne zapewniające realizacje operacji gospodarczych zgodnie z prawem, w sposób oszczędny, efektywny, skuteczny, terminowy oraz w zgodzie z zasadami etycznego postępowania.

Szczególowe informacje finansowe w zakładce sprawozdania finansowe

pełne oświadczenia również z lat poprzednich w załącznikach poniżej: