BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Konkurs plastyczny "Młodość wolna od tytoniu" - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Młodość Wolna od Papierosa

2020 r.

 

ODWOŁANY

„Młodość wolna od papierosa” to tytuł konkursu plastycznego, który organizowany jest z myślą o dzieciach i młodzieży z Elbląga oraz powiatu elbląskiego. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu o tematyce antynikotynowej.

Głównym celem konkursu, organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu we współpracy z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”,  jest zachęcenie uczniów do promowania zdrowego stylu życia w środowisku wolnym od dymu papierosowego. Inicjatywa powiązana jest ze Światowym Dniem Bez Papierosa, który przypada co roku na 31 maja.

Chcemy budować w świadomości młodzieży wizerunek człowieka, który nie pali papierosów i czuje się z tym dobrze. Wyliczanie zagrożeń i szkodliwych skutków płynących z palenia, tylko do pewnego stopnia zniechęca od sięgnięcia po papierosa. Poprzez zadanie konkursowe, chcemy zachęcić młode pokolenie do zastanowienia się nad plusami życia w przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego.

Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z miasta Elbląga i całego powiatu elbląskiego. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 prac uczniów, a każdy autor może zgłosić 1 pracę. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać plakat w formacie A3 o tematyce antynikotynowej. Praca może być wykonana w technikach rysunkowych, malarskich lub collage z wyłączeniem użycia materiałów sypkich tj. kasz, makaronu, piasku, itp. Konkurs ma charakter powiatowy, a udział w nim jest bezpłatny. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami autorskimi.

Konkurs rozgrywany będzie w 2 kategoriach:

            Kategoria I – dzieci w klasach IV-VI

            Kategoria II – dzieci w klasach VII-VIII

Prace należy nadsyłać do 15.05.2020 r. na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg

 

Regulamin konkursu, kartę zgłoszeniową oraz zgody prawnych opiekunów uczniów na udział w konkursie można znaleźć poniżej w załącznikach.

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w CSE „Światowid” od 02.06.2020 r. do 20.06.2020 r. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora (www.psseelblag.nowybip.pl) oraz współorganizatora (www.swiatowid.elblag.pl)  dnia 27.05.2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Izabela Ostasz pod nr telefonu 55/232-74-31 w. 111 lub pocztą elektroniczną:  pzioz.psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl.

Wyniki Konkursu „Młodość wolna od tytoniu” 2019 r.

Już są wyniki Konkursu „Młodość wolna od tytoniu”. To konkurs o tematyce antynikotynowej w którym wzięły udział dzieci i młodzież z Elbląga oraz powiatu elbląskiego.

Głównym celem konkursu, organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Elblągu we współpracy z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, było  zachęcenie uczniów do promowania zdrowego stylu życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Inicjatywa powiązana jest ze Światowym Dniem Bez Papierosa, który przypada 31 maja. 

Otwarcie wystawy pokonkursowej, podsumowanie oraz rozdanie nagród i dyplomów  laureatom odbyło się 31 maja o godz. 11.00 w holu głównym CSE „Światowid”.

Konkurs był skierowany do szkół podstawowych z Elbląga i całego powiatu elbląskiego. Na tegoroczną edycję wpłynęło 66 prac wykonanych w różnych technikach plastycznych. Konkurs miał charakter powiatowy, a udział w nim był bezpłatny.

           

Komisja konkursowa, po analizie prac konkursowych, postanowiła przyznać:

W kategorii klas IV-VI

Nagrody

I miejsce - Julii Garbaczewskiej ze Szkoły Podstawowej w Błudowie

II miejsce - Mai Lewkowicz ze Szkoły Podstawowej w Żurawcu

III miejsce - Patrykowi Kisielowi ze Szkoły Podstawowej w Młynarach

Wyróżnienia

Julii Hainisch ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Elblągu

Kornelii Kwapisz ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Elblągu

Piotrowi Niemczykowi ze Szkoły Podstawowej w Milejewie

 

W kategorii klas VII-VIII

Nagrody

I miejsce - Julii Pośpiech ze Szkoły Podstawowej w Godkowie

I miejsce - Julii Zagórskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Elblągu

II miejsce - Julii Kopanii ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Elblągu

III miejsce - Katarzynie Sosnowskiej ze Szkoły Podstawowej w Godkowie

 

Wyróżnienia

Katarzynie Animuckiej ze Szkoły Podstawowej w Żurawcu

Gabrieli Jaczewskiej ze Szkoły Podstawowej w Godkowie

Roksanie Jurgielewicz ze Szkoły Podstawowej w Żurawcu

Oliwierowi Kobylarzowi z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowakowie

Nataszy Koniecznej ze Szkoły Podstawowej Nr 12 w Elblągu

                  

Konkurs „Młodość wolna od tytoniu” oceniło jury w składzie:

Danuta Celmer starszy asystent PZiOZ PSSE w Elblągu

Izabela Ostasz młodszy asystent PZiOZ PSSE w Elblągu

Ewa Bednarska Siwilewicz Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu

Paula Załuska Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu.

   

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez:

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Rotary Club Elbląg Centrum

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu

Państwową Inspekcję Sanitarną