BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Konkurs "Zaszczep się wiedzą o szczepieniach" - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Konkurs dla młodzieży

Szkoła wolna od używek”

 

Główny Inspektorat Sanitarny organizuje dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych ogólnopolski konkurs na film krótkometrażowy „Szkoła wolna od używek”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży. Zadanie polega na nagraniu i zmontowaniu 2 minutowego filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień.

Konkurs realizowany jest w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Prace konkursowe wraz z dokumentami należy przekazać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu, ul. Królewiecka 195 w terminie do 15 kwietnia 2019 r.

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje dotyczące oceny pracy, terminów poszczególnych etapów, formy prac konkursowych, wymaganych dokumentów oraz nagród i gali wręczenia nagród zawarte są w regulaminie konkursu (do ściągnięcia poniżej).

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, tym bardziej, że działanie takie wpisuje się w obowiązki szkół, wynikające z rozporządzenia MEN z 18.08.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani (Dz.U. 2015 r. poz. 1249 z późn. zm.), a także art. ustawy Prawo Oświatowe.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Izabelą Ostasz tel. 55 232 74 31.

 

poniżej do pobrania materiały pomocne w realizacji konkursu