BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Komunikaty Weterynaryjne - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Komunikaty dotyczące chorób odzwierzęcych

            Na podstawie art.51 ust.5 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych ( Dz.U. 2018 r. poz.1967 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje o stwierdzeniu chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania:

              - włośnica stwierdzona w badaniu poubojowym przeprowadzonym w dniu 31 stycznia 2020 roku u dzika odstrzelonego w dniu 23 stycznia 2020 roku w obwodzie łowieckim nr 189 w okolicy miejscowości Stare Dolno, gmina Markusy. Badanie przeprowadzone zostało przez ZHW w Gdańsku. Tusza dzika została przekazana do utylizacji.

              - włośnica stwierdzona w badaniu poubojowym przeprowadzonym w dniu 14 czerwca 2019 roku u dzika odstrzelonego w dniu 12 czerwca 2019 roku w obwodzie łowieckim nr 149/19 w okolicy miejscowości Marjanka, gmina Pasłęk. Badanie przeprowadzone zostało przez lekarza weterynarii Mariana Oskrobę, Przychodnia Weterynaryjna, ul. Dworcowa, nr 24, 14-400 Pasłęk. Tusza dzika została przekazana do utylizacji.

              - włośnica stwierdzona w badaniu poubojowym przeprowadzonym w dniu 09 lutego 2019 roku u dzika odstrzelonego w dniu 08 lutego 2019 roku w obwodzie łowieckim nr 188 w okolicy miejscowości Rejsyty, gmina Rychliki. Badanie przeprowadzone zostało przez lekarza weterynarii Mariana Oskrobę, Przychodnia Weterynaryjna, ul. Dworcowa, nr 24, 14-400 Pasłęk. Tusza dzika została przekazana do utylizacji.

            - włośnica stwierdzona w badaniu poubojowym przeprowadzonym w dniu 09 sierpnia 2018 roku u dzika odstrzelonego w dniu 07 sierpnia 2018 roku w obwodzie łowieckim nr 188 w okolicy miejscowości Rejsyty, gmina Rychliki. Badanie przeprowadzone zostało przez lekarza weterynarii Mariana Oskrobę, Przychodnia Weterynaryjna, ul. Dworcowa, nr 24, 14-400 Pasłęk. Tusza dzika została przekazana do utylizacji.