BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Komunikaty i informacje o pogorszeniu jakości wody pitnej - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2019-06-06

 

Brak komunikatów ostrzegających o pogorszeniu się jakości wody.