BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Komunikaty i informacje o pogorszeniu jakości wody - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2018-02-12

 

  Komunikaty oraz decyzje dotyczące stanu jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 

Informacja dotycząca jakości wody w wodociągu sieciowym Zalesie gmina Milejewo.

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przesyła w załączeniu decyzję nr 1/18 (pismo HK.4410.501.2017.WK.7 do EPWiK) z dnia 16.01.2018 r., dot. warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu sieciowym Zalesie. Jednocześnie tut. PPIS przypomina, że zgodnie z § 26 ust. 3 obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w przypadku stwierdzenia przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego warunkowej przydatności wody do spożycia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne „… przekazuje odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych, mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.”. Ponadto PPIS w Elblągu informuje, że w związku z brakiem wydanych w decyzji nr 1/18 zaleceń i ewentualnych ograniczeń korzystania z wody w wodociągu sieciowym Zalesie gm. Milejewo komunikatu, o którym mowa w § 26 ust. 1 w/w rozporządzenia, nie wydaje się.

 

Szczegółowe informacje w zamieszczonych załącznikach:

poniżej do pobrania
  1. - Decyzja PSSE w Elblągu 1/18 wodociąg Zalesie