BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Komunikaty archiwum - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Zbędne elementy majątku ruchomego

Elbląg 2017-08-11

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu ul. Królewiecka 195 informuje, iż posiada niżej wymienione zbędne elementy AGD do nieodpłatnego przekazania bez obowiązku zwrotu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych jednostkom określonym w art. 38 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2017 poz. 729), bądź darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych określonych w §39 w/w rozporządzenia.

 • Lodówka GORENJE              nr: PSSE-8K-8/9 wartość początkowa 1499,74 złotych
 • Lodówka AEG                      nr: PSSE-8K-8/8 wartość początkowa 2299,00 złotych
 • Lodówka LIEBHERR          nr: PSSE-8K-8/7 wartość początkowa 3048,78 złotych

Komisja wnioskuje o nieodpłatne przekazanie w/w sprzętu bez obowiązku zwrotu zainteresowanym jednostkom określonym w §38 lub §39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

Pisemne wnioski zawierające informacje określone:

w §38 ust. 4 w/w rozporządzenia:

 • Nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika ruchomego
 • Wskazanie składnika majątku ruchomego , o który jednostka występuje
 • Oświadczenie, że przekazany składnik majątku ruchomego zastanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym

lub w §39 ust.4 rozporządzenia zawierające:

 • Statut zainteresowanego podmiotu
 • Pisemne uzasadnienie potrzeb
 • Wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego
 • Zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny

Należy składać na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 195

Kontakt tel: 55 2327431 Mail: psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl

 

Elbląg 2017-08-23

Komunikat dotyczący tuszek kury mięsnej skażonych fipronilem

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że:

 • skażone fipronilem tuszki kury mięsnej, które zostały zakupione przez firmę STAR DRÓB Małgorzata Moskot ul. al. Wojska Polskiego 90, 82-200 Malbork w ilości 420 kg ,
 • skażone fipronilem tuszki kury mięsnej, które zostały zakupione przez Hurtownię Drobiu OLMA Małgorzata Jura Folwark 11, 82-450 Stary Dzierzgoń w ilości 138,7 kg
 • zanieczyszczone tuszki kury mięsnej o numerze partii 5/31/2017 pochodzące z niemieckiej fermy i zostały zakupione przez ww. hurtownie w Zakładzie Drobiarskim „LECH DRÓB” 14-230 Zalewo, ul. Tartaczna 20. Tuszki kury mięsnej w ilości 559,6 kg dostępne były w obrocie handlowym w dniach 01-06.08.2017 roku. Termin przydatności do spożycia upłynął 06.08.2017 roku.
 •  zostały sprzedane do następujących odbiorców:

Lp.

Nazwa obiektu

Adres

1

Przedsiębiorstwo Handlowe "VABANK" Sp. z o. o.

ul.  Chopina 20, 82-300 Elbląg

2

Przedsiębiorstwo Handlowe "VABANK" Sp. z o. o.

ul.  Broniewskiego , 82-300 Elbląg

3

Sklep mięsno-wędliniarski "Jaga"
ul. Ogrodowa 42J, 14-400 Pasłęk                                                   

4

Sklep Drobiarski
ul. Grunwaldzka 2/19 Elbląg

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że każdy konsument, który nabył i nadal posiada kwestionowane tuszki kury mięsnej może dokonać zwrotu w miejscu zakupu lub zutylizować we własnym zakresie.

Poniżej Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego