BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Komunikaty - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

SZKOLENIE

25.09.2019 r.

dla podmiotów

prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej żywności, dostaw bezpośrednich lub Rolniczego Handlu Detalicznego

zgłoszenia do dnia 20 września 2019 roku

szczegóły w załączniku:

Elbląg 2019.08.26

Profilaktyka polegająca na bezpłatnym teście kwalifikacyjnym do diagnostyki HCV

        Program "TEST na HCV - prosty krok do zdrowia" - objęty patronatem Polskiej Grupy Ekspertów HCV, Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy chorób Zakaźnych, Fundacji Gwiazda Nadziei i Koalicji Hepatologicznej, realizowany jest od 2016 roku,

Pełna informacja o programie na stronie http://www.testnahcv.com.pl/


W Elblągu zapraszamy na bezpłatne badania w kierunku HCV do Laboratorium Medycznego BRUSS Grupa ALAB spółka z o.o.

ul. 3-go maja 12-14

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 12.00


 

KURS   GRZYBOZNAWCÓW

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że otrzymał informację w sprawie organizowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

kursu dla kandydatów na grzyboznawców,

który odbędzie się w dniach 23-30.09.2019 r.

w Karpicku k/Wolsztyna.

dodatkowe informacje w załączniku poniżej.

 

Zmiana w Przepisach dotyczących producentów produktów kosmetycznych

Elbląg 2019-02-15

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elbląlgu informuje, że w dniu 01.01.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227). Zgodnie z rozdziałem 2 art. 6.2 i art. 6.4 ww. ustawy wytwórca produktów kosmetycznych  w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności w zakładzie wytwarzającym produkty kosmetyczne, składa wniosek o wpis zakładu do wykazu zakładów prowadzonego przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wniosek o wpis do wykazu zakładów może być złożony w wersji papierowej lub elektronicznej i powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko lub nazwę (firmy) wytwórcy i jego adres
 2. nazwę i adres zakładu wytwarzającego produkty kosmetyczne
 3. określenie rodzaju i zakresu działalności, która jest prowadzona w zakładzie wytwarzającym produkty kosmetyczne

        Po złożeniu wniosku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje wytwórcy zaświadczenie o wpisie do wykazu zakładów, które zawiera datę wpisu do tego wykazu oraz nazwę i adres zakładu wytwarzającego produkty kosmetyczne. Zaświadczenie wydawane jest bezpłatnie. Wytwórcy prowadzący w dniu wejścia w życie w/w ustawy działalność w zakresie wytwarzania produktów kosmetycznych zobowiązani są do złożenia wniosku o wpis zakładu do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

       W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w zakresie produktów kosmetycznych bez złożenia wniosku, albo po bezskutecznym upływie terminów wyznaczonych do złożenia wniosku, ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych przewiduje karę pieniężną w wysokości do 50 000,- złotych ( rozdział 5 art. 43.1 w/w ustawy)

 

INFORMACJA O ZMIANIE ORGANÓW NADZORUJĄCYCH

Elbląg 2019-01-02

      

          W związku z wejściem w życie porozumienia o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że:

          1. W zakładach, w których dokonuje się produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym rozbioru tusz, podziału mięsa na elementy, mielenia mięsa, produkcji surowych wyrobów mięsnych, czy też przetwarzania mięsa w celu sprzedaży konsumentom ostatecznym oraz jednocześnie nie prowadzi się dostaw wyprodukowanych produktów do innych zakładów obowiązują jedynie przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004, których przestrzeganie jest nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną (podstawa prawna: art. 73 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia). W związku z powyższym podmioty powinny niezwłocznie:

 • złożyć wniosek do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w celu objęcia nadzorem,

 • uzyskać zatwierdzenie przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,

 • złożyć wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii, który do tej pory sprawował nadzór nad zakładem, o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji dotyczącej rejestracji/zatwierdzenia zakładu (na podstawie art. 162 Kpa),

 • uzyskać ww. decyzję powiatowego lekarza weterynarii dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej zakładu.

         2. Zakłady, w których prowadzona jest produkcja z udziałem nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego, w których nie prowadzi się sprzedaży konsumentom ostatecznym, podlegają dodatkowo przepisom rozporządzenia (WE) nr 853/2004, których wdrożenie jest nadzorowane wyłącznie przez Inspekcję Weterynaryjną (podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego), w związku z czym podmioty powinny niezwłocznie:

 • złożyć wniosek do właściwego powiatowego lekarza weterynarii w celu objęcia nadzorem zakładu lub części zakładu, w której prowadzona jest taka produkcja – w przypadku zamiaru prowadzenia działalności, co do której istnieje obowiązek sporządzenia projektu technologicznego zakładu, podmiot zobowiązany będzie najpierw do sporządzenia takiego projektu oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, a następnie dopiero złożenia wniosku o rejestrację/zatwierdzenie zakładu,

 • uzyskać decyzję właściwego powiatowego lekarza weterynarii dotyczącą rejestracji/zatwierdzenia,

 • złożyć wniosek do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który do tej pory sprawował nadzór nad zakładem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji dotyczącej rejestracji/zatwierdzenia zakładu/części zakładu (na podstawie art. 162 Kpa),

 • uzyskać ww. decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotyczącą stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej zakładu.

BEZPŁATNE SZKOLENIA w ZUS

         Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie w ramach prewencji wypadkowej, organizuje w roku 2018 bezpłatne szkolenia okresowe z zakresu BHP oraz Ochrony Zdrowia.

         Szkolenia przewidziane są dla pracodawców, osób prze nich zatrudnionych, osób kierujących pracownikami, a także prowadzących działalność gospodarczą. Działanie skierowane są również do osób wchodzących na rynek pracy i podejmujących pracę po raz pierwszy.

Szkolenie obejmuje następujące sektory gospodarki narodowej:

 • przetwórstwo przemysłowe
 • handel
 • naprawa pojazdów samochodowych
 • opieka zdrowotne i pomoc społeczna
 • budownictwo
 • transport
 • gospodarka magazynowa

Szczegóły dotyczące szkoleń znajdą Państwo w informacji umieszczonej na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce Wydarzenia i Szkolenia - Szkolenia BHP
 

ODRA

Aktualizacja: Elbląg 2019-01-27

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego stwierdzono 3 ogniska zachorowań na odrę.

W zwiąku z powyższym przypominamy.

     Odra jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową. Łatwo przenosi się z osoby chorej na osoby nieuodpornione. Człowiek jest jedynym rezerwuarem wirusa. Wirus ten przenosi się drogą kropelkową (kaszel, kichanie osoby chorej na osoby zdrowe) oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną z nosa, gardła lub moczem osoby chorej. Bardzo rzadko do zakażenia dochodzi przez kontakt z przedmiotami zanieczyszczonymi wydzieliną osoby chorej. Odra zwykle jest chorobą o łagodnym lub umiarkowanie ciężkim przebiegu. Przyczyną zgonów są zwykle powikłania po chorobie. Występują one w każdym wieku, najczęściej jednak dotyczy dzieci poniżej 5 roku życia oraz dorosłych powyżej 20 r. ż.

       Okres inkubacji choroby trwa ok. 10-12 dni. Do objawów nieswoistych należą: gorączka, katar, złe samopoczucie, kaszel, zapalenie spojówek. Młodsze dzieci mogą wymiotować i mieć biegunkę. Około 14 dnia od zakażenia pojawiają się bardziej charakterystyczne objawy: wysypka, trwająca 3-5 dni. Wysypka, począwszy od linii włosów na twarzy, zstępuje ku tułowiu, obejmując następnie ręce i nogi. Na przekrwionej błonie policzków, mogą zaś powstać plamki Kopika (ustępujące po wystąpieniu plamisto - grudkowej wysypki).

Do najczęstszych powikłań odry należą ślepota, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mózgu, zapalenia związane z układem oddechowym (głównie płuc). Odra może prowadzić również do zapalenia innych narządów np.: wątroby, nerek czy mięśnia sercowego.


         Nie istnieje skuteczne leczenie odry. Jedynym skutecznym środkiem zapobiegania zakażeniom wirusem odry są szczepienia ochronne. W Polsce obowiązkiem szczepień przeciw odrze objęte są dzieci i młodzież w wieku 1-19 r.ż. Dzięki wysokiej "wyszczepialności" przeciw odrze (osiagajacej 100% populacji dzieci), zachorowania na tę chorobę są w znacznej wiekszości przypadkami importowanymi. W przypadku osób dorosłych, które nie były szczepione rekomenduje się zaszczepienie przed wyjazdem za granicę, Szczepienie jest wykonywane szczepionką, która chroni równocześnie przed świnką i różyczką (szczepionka MMR).

Więcej informacji na temat odry i szczepień ochronnych można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.

Aktualne informacje dla dorosłych kliknij

Szczepionki zarejestrowane w Polsce kliknij

Aktualna informacja o stanie Odry kliknij

Wytyczne dotyczące zasad postępowania personelu medycznego w przypadku wystąpienia ODRY

poniżej pliki do pobrania z  tymi informacjami.