BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Informacja o udzielonych umorzeniach - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA ZA I KWARTAŁ 2022R

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych     (tj. Dz.U. z 2021r poz. 305 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w I kwartale 2022r  umorzono niepodatkowe należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 13.729zł. w tym: należność główna :12.000zł, odsetki: 1.729zł.