BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Informacja o udzielonych umorzeniach - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA ZA IV KWARTAŁ 2022 R.

Zgodnie z art. 36 ust, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w IV kwartale 2022 r. umorzono niepodatkowe należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 638,60 zł w tym: należność główna :569,6 zł, odsetki: 69 zł.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa za III kwartał 2022 roku

Zgodnie z art. 36 ust, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w lll kwartale 2022 r. umorzono niepodatkowe należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 1.184 zł w tym: należność główna :1 .000 zł, odsetki: 184 zł.

INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA ZA II KWARTAŁ 2022R

 

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych     (tj. Dz.U. z 2021r poz. 305 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w II kwartale 2022r  umorzono niepodatkowe należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 790 tys. w tym: należność główna :609 tys., odsetki: 181 tys.

INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETU PAŃSTWA ZA I KWARTAŁ 2022R

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych     (tj. Dz.U. z 2021r poz. 305 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w I kwartale 2022r  umorzono niepodatkowe należności budżetu państwa, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych, na łączną kwotę 13.729zł. w tym: należność główna :12.000zł, odsetki: 1.729zł.