BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Harmonogram tygodnia zdrowia - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Harmonogram Tygodnia Zdrowia

 

DATA

WYDARZENIE

10.06.19 r.

Profilaktyka chorób zakaźnych

Temat dnia - profilaktyka chorób zakaźnych, w tym AIDS, WZW typu A, B, C oraz znaczenie szczepień ochronnych.

11.06.19 r.

Profilaktyka chorób odkleszczowych

Temat dnia - profilaktyka chorób odkleszczowych

12.06.19 r.

Racjonalne odżywianie, higiena rąk

Temat dnia – racjonalne odżywianie, edukacja konsumencka, higiena rąk
i higiena przygotowania posiłków.

Tego dnia odbędzie się Dzień Otwarty w PSSE w Elblągu dla mieszkańców Elbląga i powiatu elbląskiego. Odbędą się również zajęcia edukacyjne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 6 i Nr 15 w Elblągu nt. racjonalnego odżywiania.

Tego samego dnia będzie miała miejsce konferencja prasowa dot. 100-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przebiegu tygodnia zdrowia w Elblągu

13.06.19 r.

Profilaktyka palenia wyrobów tytoniowych/używanie e-papierosów

Temat dnia – profilaktyka palenia wyrobów tytoniowych/używanie e-papierosów

W tym dniu odbędą się zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Elblągu nt. szkodliwości dymu tytoniowego i miejsc objętych zakazem palenia.

14.06.19 r.

Profilaktyka zażywania nowych substancji psychoaktywnych

Temat dnia –  profilaktyka zażywania nowych substancji psychoaktywnych. Szkodliwość napojów energetycznych.

17.06.19 r.

Konferencja szkoleniowa

Konferencja szkoleniowa pt. „Zapobieganie zakażeniom w gabinecie stomatologicznym, ginekologicznym, laryngologicznym, kosmetycznym, tatuażu itp.”, która odbędzie się w Auli Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu przy ul. Lotniczej 2. Konferencja rozpoczyna się
o godz. 9:45. Liczba miejsc ograniczona.