BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Gastronomia - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Wytyczne GIS

             Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) gastronomii