BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Archiwum - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

 

Elbląg 2018-03-14

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko stażysta/młodszy asystent w sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Agnieszka Kagulire-Płoskońska


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Agnieszka Kagulire-Płoskońska wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Elblągu
Marek Jarosz

Elbląg 2018-03-14

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko starszy referent ds pracowniczych i gospodarczych


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Dagmara Gietka


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Dagmara Gietka wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.

Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny
w Elblągu
Marek Jarosz