BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Informacja Publiczna, Archiwum - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

INFORMACJA PUBLICZNA,
ARCHIWIZACJA  
    Informacje publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku będące w posiadaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu są udostępniane:
               na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu lub na wniosek złożony w trybie art.10 ustawy
          W przypadku informacji nieudostępnionych na stronie BIP, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu udziela takich informacji w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu, z zastrzeżeniem zawartym w art.5.1. ustawy. Informacje publiczne udzielane są w formie: kopii, odpisów
          W przypadku konieczności poniesienia kosztów związanych z udzieleniem informacji publicznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblagu ma prawo pobrać opłatę zgodnie z art. 15.1
ARCHIWIZACJA
         Dokumentacja prowadzonych spraw przez Powiatową Stację sanitarno-Epidemiologiczną jest archiwizowana zgodnie z kategoryzacją archiwum określoną przez Ustawę Kancelaryjną i Rzeczowy Wykaz Akt Obowiązujący w PSSE.
DOSTĘP DO INFORMACJI SPRAW BIEŻĄCYCH I DOKUMENTÓW ZAWARTYCH W ARCHIWUM
          Informacje zawarte w archiwum i o prowadzonych sprawach udostępniane są ( z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych oraz innych wymogów poufności informacji, ) na podstawie pisemnego wniosku złożonego do PSSE. (zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)
WYKONYWANIE KOPII I ODPISÓW
           Wzór wniosku o udostępnienie dokumentów wykonanie odpisów, kopii do pobrania w załączniku.

Do pobrania