BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Afrykański Pomór Świń - BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Z A W I A D O M I E N I E

o stwierdzeniu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego choroby wymienionej w pkt 12 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(Dz. U. z 2017 r. ppz. 1855) - afrykańskiego pomoru świń u dzików.

treść komunikatu w załączniku: