BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Zamieszczamy formularze zgłoszeń gotowe do wypełniania, wydrukowania.

         Przedstawione na naszej stronie wzory formularzy mogą w drobnych szczegółach różnić się od opublikowanych w dziennikach urzędowych, jednak są zgodne zalecaniami PZH

poniżej do pobrania formularze:

  • ZKL-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakźnej.
  • ZKL-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy.
  • ZKL-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową.
  • ZKL-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zarażonej HIV / chorej na AIDS.
  • ZKL-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakożenia lub choroby zakaźnej.