BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Zapytania Ofertowe

Elbląg 2017-12-01

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług:

przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy, pomieszczenia gospodarczego, socjalnego, powielarni oraz archiwum zakładowego, wspólnych ciągów komunikacyjnych i windy, znajdujących się w siedzibie PSSE w Elblągu III i IV piętro, półpiętro IV i V, oraz w suterenie ( piwnica - archiwum zakładowe w budynku przy ulicy Królewieckiej 195 w Elblągu. Szczegółowe warunki i zakres zapytania w załączniku poniżej (Zapytanie Ofertowe - Usługa Sprzątania)

Miejsce i termin składania ofert siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu ul. Królewiecka 195 sekretariat III piętro pokój nr 2 do dnia 19.12.2017 roku do godziny 15:00

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elbląg 2017-12-01

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30000 Euro.

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.

przedmiotem zamówienia jest przewóz osób i rzeczy w okresie obowiązywania umowy, zapewnienie usługi we wszystkie dni robocze w czasie obowiązywania umowy w godzinach 7:00 - 15:00, a także w wyjątkowych przypadkach również w dni wolne od pracy lub po godzinie 15:00. Szczegółowe warunki i zakres usługi zawarty w załączniku ( Zaproszenie - Oferta na Transport )

Miejsce i termin składania ofert siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu ul. Królewiecka 195 sekretariat III piętro pokój nr 2 do dnia 19.12.2017 roku do godziny 15:00