BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu - Zapytania ofertowe

Elbląg 2019-12-17

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

USŁUGA

w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych PSSE w Elblągu

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje iż po dokonaniu oceny ofert które wpłynęły do realizacji kontraktu na rok 2020 została wybrana firma:

JP PERFEKT z Elbląga

Elbląg 2019-12-17

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

USŁUGA TRANSPORTOWA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje iż po dokonaniu oceny ofert które wpłynęły do realizacji kontraktu na rok 2020 została wybrana firma:

Transport - Handel - Sprzedaż - Usługi Adam Zwoliński

Elbląg 2019-11-28

USŁUGA

w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych PSSE w Elblągu

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu składa zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego i warunków jakim ono podlega znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej.

           Termin składania ofert - do dnia 13 grudnia 2019 roku do godziny 15.00, miejsce składania ofert w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 195, III piętro pokój nr 2 - Sekretariat PSSE w Elblągu.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnai 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom cytowanej ustawy.

Bliższych informacji udziela Pani Magdalena Rudzik pod numerem telefonu 55 232 74 31, 55 232 32 60 w dniach pn. - pt. w godzinach 8:00 - 14:00.

Elbląg 2019-11-28

 

USŁUGA TRANSPORTOWA

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu składa zapytanie ofertowe na wykonywania usługi transportowej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego i warunków jakim ono podlega znajdują się w załączniku umieszczonym poniżej.

           Termin składania ofert - do dnia 13 grudnia 2019 roku do godziny 15.00, miejsce składania ofert w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 195, III piętro pokój nr 2 - Sekretariat PSSE w Elblągu.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnai 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom cytowanej ustawy.

Bliższych informacji udziela Pani Magdalena Rudzik pod numerem telefonu 55 232 74 31, 55 232 32 60 w dniach pn. - pt. w godzinach 8:00 - 14:00.