BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2017-12-20

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA WYKONYWANIE USŁUG SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ

w PSSE W ELBLĄGU

               Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia postępowania na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Komisja wybrała ofertę firmy Zakład Sprzątania i Estetyzacji "BŁYSK" z siedzibą w Elblągu przy ulicy 12-go lutego 6, jako najkorzystniejszą pod katem ekonomicznym i finansowym i spełniającą warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

Elbląg 2017-12-20

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA WYKONYWANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH

DLA PSSE W ELBLĄGU

               Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia postępowania na świadczenie usług transportowych Komisja wybrała ofertę firmy THSU Adam Zwoliński z siedzibą w Elblągu przy ulicy Ogólnej 52/9, jako najkorzystniejszą pod katem ekonomicznym i finansowym i spełniającą warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.