BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że na chwile obecną Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych jakim powinny odpowiadać obiekty, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej jest na etapie procedowania (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/46343). Do czasu ogłoszenia i wejścia w życie ww. aktu prawnego PPIS w Elblągu wskazuje pomocnicze opracowanie pn. "Jak bezpiecznie i higienicznie pracować oraz świadczyć usługi. Poradnik dla gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej".