BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Zapraszamy na VIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową

Zdrowie publiczne i współpraca transgraniczna

w zapobieganiu chorobom zakaźnym”

 

Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 maja 2017 r. w Piszu
pod patronatem
Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza
oraz
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego

Udział w konferencji zadeklarowali przedstawiciele służb medycznych
i weterynaryjnych Rosji, Ukrainy, Białorusi.

Organizatorzy konferencji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Higieny i Zdrowia Publicznego w Olsztynie

Współorganizator konferencji:

Główny Inspektorat Sanitarny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu

Komitet naukowy:

  • Prof. dr n. med. Józef Knap – przewodniczący
  • Prof. dr n. med. Waleria Hryniewicz
  • Prof. dr n. med. Sławomir Pancewicz
  • Dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

Patronat medialny:

TVP Olsztyn

Radio Olsztyn

Ramowy program konferencji:

  1. Choroby zakaźne.
  2. Szczepienia ochronne.
  3. Środowisko naturalne – oddziaływanie na zdrowie i życie człowieka.

Pełna informacja o zasadach uczestnictwa i dodatkowe informacje o konferencji w załącznikach