BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Prowadzone Rejestry

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

prowadzi rejestry:

  1. Rejesrt Skarg i Wniosków

  2. Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora PSSE

  3. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

  4. Rejestr Zakładów podlegających urzędowej kontroli PPIS

  5. Rejestr Chorób Zakaźnych

  6. Rejestr czynników biologicznych

  7. Rejestr nadzorowanych Obiektów

  8. Rejestr Środków spożywczych wycofanych ze sprzedaży

  9. Rejestr wydanych zaświadczeń na środki transportu

10. Rejestr Spełniania Warunków Sanitarnych przez punkty sprzedaży alkoholu

11. Rejestr wystawionych Opinii i Zaswiadczeń

12. Rejestr Opini dotyczących praktyk pielęgniarskich

13. Rejestr Opini dla Indywidualnych Praktyk Lekarskich

14. Rejestr kontroli kompleksowych

15. Rejestr kontroli tematycznych interwencyjnych

16. Rejestr kontroli sprawdzających

17. Rejestr decyzji administarcyjnych

18. Rejestr Zleceń i Faktur

19. Rejestr Mandatów

20. Rejestr postanowień o nałożeniu grzywny

21. Rejestr wydanych upomnień

22. Rejestr Interwencji

23. Rejestr decyzji prolongujących