BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu, w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Typuniu w Polsce, realizuje od roku 2009 

PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

 

Czyste Powietrze Wokół Nas

 

                                                                                       

Program adresowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat oraz ich rodziców

        Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci dotyczących radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe to :

  • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. 
  • Wykształcenie umiejętności rozróżnienia dymu papierosowego wśród innych dymów.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na problem szkodliwości dymu papierosowego.
  • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

         Program  dostosowany jest do  rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Partnerami programu na poziomie krajowym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. 

           Program realizowany jest od roku szkolnego 2008/2009.

 

Wyniki konkursu na prezentację multimedialną

Czyste Powietrze Wokół Nas”

 

         W dniu 12.05.2017 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Elblągu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na prezentację multimedialną „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Adresatami konkursu byli realizatorzy przedszkolnego programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Do konkursu przystąpiło 13 przedszkoli na 19 przedszkoli realizujących program „Czyste powietrze wokół nas”.

        Komisja konkursowa w składzie, przewodniczący Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu Marek Jarosz oraz członkowie: przedstawiciel W-M Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu Alicja Guła, przedstawiciel Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Danuta Stanicka i przedstawiciele Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Elblągu Danuta Celmer, Jolanta Popiołek, Izabela Ostasz postanowiła po analizie prac konkursowych nagrodzić Przedszkole Miejskie w Tolkmicku i Przedszkole Nr 5 w Elblągu oraz wyróżnić Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku i Przedszkole Nr 4 w Elblągu. GRATULUJEMY.