BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu


Elbląg, 18.03.2019 r.

 

Konkurs wiedzy „Wiem, co jem”

             

            Z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, dnia 15 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 15 w Elblągu odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy „Wiem, co jem”, skierowany do uczniów VII i VIII klas podstawowych oraz III klas gimnazjalnych, realizujących Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”. Jego zadaniem było pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka oraz kształtowanie zmian zachowań związanych z prawidłowym żywieniem i aktywnością fizyczną.

Do konkursu przystąpiło 30 uczniów z 10 szkół. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 35 pytań zamkniętych. Spośród uczestników wybrano 3 laureatów.

I MIEJSCE: Julia Perkowska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym

II MIEJSCE: Aleksandra Kidawa - Szkoła Podstawowa Nr 25 w Elblągu

III MIEJSCE: Zuzanna Grzymowicz – Gimnazjum Nr 6 w Elblągu

Finaliści konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację „HUTENA”,  Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Stowarzyszenie „WYJŚCIE” oraz Oddział Rejonowy PCK w Elblągu.

 

Szczegółowe wyniki konkursu (liczba uzyskanych punktów) dostępne są wyłącznie dla uczestników konkursu oraz ich nauczycieli przygotowujących,

pod numerem telefonu: 55 232-74-31 (w.111)