BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

PLACÓWKI WYPOCZYNKU DZIECI - NOWE PROCEDURY

Nowe procedury dot. placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że od 01.03.2010 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.12.2009 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 218, poz.1696).

     Zgodnie z nowymi przepisami, organizacja placówek uległa zmianie. Nie obowiązuje tryb kwalifikacji (także karty kwalifikacyjne), a zamiar zorganizowania należy zgłosić do właściwego kuratora oświaty najpóźniej na dwa tygodnie przed uruchomieniem placówki. Te i inne zmiany w/w rozporządzeniu MEN (załącznik Nr 1).