BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

         Na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przedstawia oceny obszarowe jakości wody do spożycia w 2016 r. dla Miasta i gmin powiatu Elbląskiego