BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Ocena Obszarowa wody dla gmin powiatu elbląskiego

 Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r. Nr 61, poz. 417), ocen okresowych (rocznych) jakości wody w wodociągach zaopatrzenia zbiorowego i ocen obszarowych sporządzanych dla poszczególnych gmin Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia w 2013 r. na terenie Powiatu Elbląskiego. ( oceny w załącznikach poniżej )

Dotyczy to gmin: