BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Ocena jakości wody w ujęciach Elbląga

Elbląg 2015-04-10

Na podstawie comiesięcznych badań wykonanych przy współudziale Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rawska 2-4 82- 300 w Elblągu

Wykonana została ocena jakości wody w wodociągu sieciowym w Elblągu w roku 2015r. 

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 z 2007, poz. 417) informuje, że pobierane są cyklicznie próbki wody do badania bakteriologicznego i do badania fizykochemicznego z wodociągu sieciowego w Elblągu. Miejsce pobrania i wyniki jakości wody z ostatniego okresu badań w roku 2015 w załączonych KOMUNIKATACH.

Ocena ogólna jakości wody

     Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym odpowiada warunkom określonym w w/w rozporządzeniu. Woda przydatna do spożycia przez ludzi.